Hypotheekdocumenten

Of uw hypotheekaanvraag uiteindelijk wordt geaccepteerd, hangt af van uw persoonlijke situatie.Geen een hypotheekaanvraag is hetzelfde en dat betekent dat er voor iedere hypotheekaanvraag, verschillende documenten vereist zijn. Zo maken geldverstrekkers o.a. onderscheid tussen starters en doorstromers op de woningmarkt of tussen medewerkers in loondienst of zelfstanding ondernemers.

Het is belangrijk om de vereiste hypotheekdocumenten op de juiste manier aan te leveren (zie downloads -> aanleveren van hypotheekdocumenten). Dit scheelt aanzienlijk in tijd, en voorkomt irritatie. Er ontstaat dan geen oponthoud in het verloop van de hypotheekaanvraag en dit resulteert in een positief einde.

Hieronder een overzicht van alle benodigde hypotheekdocumenten per categorie:

 • kopie paspoort (zie voorbeeld aanleveren paspoort)
 • meest recente salarisstrook
 • arbeidscontract
 • werkgeversverklaring (zie downloads)
 • bewijs van eigen middelen (bankafschrift, waarde overzicht beleggingen, schenkingsovereenkomst en/of leningsovereenkomst)
 • meest recente inkomstenbelasting aangifte (in de meeste gevallen te downloaden via de website van de belastingdienst door in te loggen met je Digi-d code)
 • Kopie paspoort (zie voorbeeld aanleveren paspoort)? Help text
 • Meest recente salarisstrook
 • Arbeidscontract
 • Werkgeversverklaring (zie downloads)
 • Bewijs van eigen middelen (bankafschrift, waarde overzicht beleggingen, schenkingsovereenkomst en/of leningsovereenkomst)
 • Meest recente aangifte inkomstenbealsting (in de meeste gevallen te downloaden via mijn.belastingdienst.nl door in te loggen met uw Digi-d code)
 • Indien van toepassing: waarde overzicht polis en/of bankspaarrekening
 • kopie paspoort (zie voorbeeld aanleveren paspoort)
 • inkomstenbelasting aangifte laatste 3 jaren
 • jaarrekeningen laatste 3 jaren
 • bewijs van eigen middelen (bankafschrift, waarde overzicht beleggingen, schenkingsovereenkomst en/of leningsovereenkomst)
 • kopie paspoort (zie voorbeeld aanleveren paspoort)
 • inkomstenbelasting aangifte laatste 3 jaren
 • jaarrekeningen laatste 3 jaren alle deelnemingen
 • bewijs van eigen middelen (bankafschrift, waarde overzicht beleggingen, schenkingsovereenkomst en/of leningsovereenkomst)
 • Meest recente hypotheek jaaroverzicht van uw geldvertrekker
 • Indien van toepassing: waarde overzicht polis en/of bankspaarrekening